Interreg V GOLDEN LEIE-LYS

De stakeholders van de grensoverschrijdende Leiestreek hebben zich als doelstelling gesteld dat het gebied een grensoverschrijdende, ecotoeristische topbestemming moet worden, waarbij rondtrekken centraal staat. De Leie is de rode draad die de gemeenten met elkaar verbindt op het vlak van riviertoerisme en de bijhorende activiteiten om zich zo te onderscheiden van het traditionele toerisme. Na de inrichting van sites die als prioritair werden geïdentificeerd, dienen innoverende producten en diensten te worden gecreëerd rond riviertoerisme, tot op heden onbekend bij het publiek. De verwezenlijkte voorzieningen kunnen tevens investeerders aantrekken met het oog op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en een innoverend productaanbod, een bron van inkomsten en werkgelegenheid. De partners van het project GOLDEN LEIE-LYS beogen de ontwikkeling van kwaliteitsvolle diensten die beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten en die het behoud van het erfgoed op die sites bevorderen. De realisaties baseren zich op de natuurlijke rijkdommen van de Leiestreek om de integratie ervan in het landschap te garanderen en de impact op het milieu te beperken. Met de expertise en ervaring van BoooT en VNF is het de bedoeling de vloot uit te breiden, die ondanks het potentieel bijna onbestaande is aan Franse zijde. Met dit project wordt het onthaal van klanten in het hele gebied opgekrikt om de pleziervaart te laten toenemen, boottrajecten te vergemakkelijken en de ontwikkeling van bijhorende activiteiten tussen Franse en Belgische gemeenten te stimuleren. Door aandacht te besteden aan milieu, de inrichting van de sites, het duurzaam en gezamenlijk beheer ervan verbinden Lys sans Frontières en Toerisme Leiestreek zich er met hun partners toe om hun ecologische bestemming zodanig te beheren en te promoten dat de samenhang en leesbaarheid wordt versterkt. De projecten zetten namelijk in op de continuïteit van de realisaties, zoals de ecolodges, het knooppuntennetwerk, de fietsroutes en Eurovélos, de Greeters van de Leiestreek, ... Dankzij de promotie-, communicatie- en marketingacties voor deze bestemming zal het imago van de regio versterkt worden en zullen er meer buitenlandse toeristen aangetrokken worden. Professionals zullen een opleiding volgen om hun kennis over de sites en het grensoverschrijdende aanbod te verdiepen en zo de contacten en partnerschappen te bevorderen in een dynamische context waarbij wij onze krachten bundelen.

Presentatie

De grensoverschrijdende bestemming "Leiestreek" profileert zich als een topbestemming voor natuurtoerisme en activiteiten op en rond de rivier. Zij moet haar naamsbekendheid vestigen op basis van een duurzaam, milieuvriendelijk en betekenisvol toerisme dat beantwoordt aan de verwachtingen van de klanten op het vlak van kwaliteitsvolle voorzieningen, producten en diensten.

Om de "Leiestreek" als topbestemming voor riviertoerisme op de kaart te zetten, dient de aanleg van trekpleisters aan het water te worden voltooid.

Op die manier kunnen pleziervaarders aanleggen voor een uitstap of tussenstop, en kunnen ook nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld met het oog op het aanbieden van een onthaal dat beantwoordt aan de behoeften van de klant (cruises, activiteiten op en rond het water, verantwoord onthaal, circuits en routes). Door het bestaande aanbod te integreren, wordt in het gebied een globaal toeristisch netwerk samengebracht dat de toeristische aantrekkelijkheid van de zone verhoogt, met focus op een kwaliteitsvol onthaal, duurzame en verantwoorde inrichting, met aandacht voor de integratie in het landschap en het behoud van de biodiversiteit van de sites.

De herwaardering van het aanbod langs de waterkant (musea, watersportclubs, opmerkelijke parken en tuinen, opmerkelijk erfgoed, verblijfsplaatsen, …) stoelt op het creëren van een netwerk van dienstverleners en toeristische stakeholders die creatief bezig zijn met experimenteel toerisme, om tot een harmonisering van de diensten op het niveau van de bestemming te komen waarbij tweetaligheid en publiek-private partnerschappen worden bevorderd. Dankzij de expertise van Voies navigables de France, van de professional in riviertoerisme BoooT en van havenbeheerders en watersportclubs zal het project de opkomst van nieuwe toeristische en recreatieve activiteiten mogelijk maken. Hierdoor zullen in de omliggende zones extra werkgelegenheid en economische inkomsten gegenereerd worden.

De grensoverschrijdende coördinatoren Lys sans Frontières en Toerisme Leiestreek zullen de projectpartners begeleiden bij hun opleiding door middel van gecoördineerde thematische werkgroepen die op elke site zullen plaatsvinden, zodat de projectpartners hun kennis over het globale aanbod verruimen en samen innoverende producten kunnen ontwikkelen die de zone aantrekkelijker maken en bijdragen tot de uitstraling van de bestemming "Leiestreek".

De projectparners en geassocieerde projectpartners

De 18 (geassocieerde) projectpartners van het project GOLDEN LEIE-LYS zijn: Lys sans Frontières (projectleider), Toerisme Leiestreek, Booot.be, Gemeente Wielsbeke, Stad Gent, Ville d'Aire-sur-la-Lys, Ville de Comines-Warneton, Ville de La Gorgue, Ville de Merville, Ville de Nieppe, Ville de Steenwerck, Westtoer, Département de la Somme, Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, Office de tourisme de Béthune-Bruay, Office de tourisme de Comines-Warneton, Office de tourisme Flandre Lys, Voies navigables de France.

Lys sans Frontières
Budget: €565.529,37
FEDER: €282.764,68

Ville de La Gorgue
Budget: €196.725,99
EFRO: €98.362,99

Ville de Merville
Budget: €166.121,75
EFRO: €83.060,87

Ville de Nieppe
Budget: €131.464,09
EFRO: €65.732,04

Ville de Steenwerck
Budget: €358.375,00
EFRO: €179.375,00

Gemeente Wielsbeke
Budget: €309.203,77
EFRO: €154.601,88

Booot
Budget: €250.100,00
EFRO: €125.050,00

Ville d'Aire-sur-la-Lys
Budget: €60.000,60
EFRO: €30.000,30

Stad Gent
Budget: €311.061,88
EFRO: €155.530,94

Toerisme Leiestreek
Budget: €34.850,00
EFRO: €17.452,00

Westtoer
Budget: €94.784,74
EFRO: €47.392,37

TOTAAL
Budget: €2.478.592,19
EFRO: €1.239.296,07

De website Op weg naar de Golden River! gebruikt cookies om het aantal bezoekers te meten, om de inhoud aan te passen aan uw zoekopdracht en om de informatie te verbeteren volgens uw voorkeuren. Leer meer

Uw cookies instellen